Акафист Архангелу Божию Михаилу

А҆ка́ѳїстъ ст҃о́мꙋ а҆рхїстрати́гꙋ бж҃їю мїхаи́лꙋ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный нбⷭ҇ныхъ си̑лъ воево́до и҆ ро́да чл҃вѣ́ческагѡ застꙋ́пниче, сїѐ тебѣ̀, и҆̀же тобо́ю ѿ ско́рбныхъ и҆збавлѧ́еми, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе: ты́ же, ꙗ҆́кѡ предстоѧ́й прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ сла́вы, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да съ вѣ́рою и҆ любо́вїю въ похвалꙋ̀ тебѣ̀ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

І҆́косъ а҃.

Ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃льскихъ ѻ҆гнезра́чныхъ ликѡ́въ предстоѧ́телѧ, а҆́гг҃льскими ᲂу҆́бѡ и҆ ѧ҆зы́ки подоба́ше восхвали́ти тѧ̀, мїхаи́ле: но до́ндеже, вразꙋмлѧ́еми тобо́ю, навы́кнемъ безпло́тныхъ гл҃го́лѡмъ, ᲂу҆слы́ши, а҆́ще и҆ ѿ чл҃вѣ́ческихъ, ѻ҆ба́че бл҃года́рныхъ, ᲂу҆сте́нъ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ мі́ра первоѡбра́знаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ и҆́стины и҆ пра́вды златоза́рнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, лꙋче́й свѣ́та несозда́ннагѡ пе́рвый во а҆́гг҃льскихъ ликостоѧ́нїихъ прїе́мниче: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ а҆рха́гг҃лѡвъ нача́льниче.

Ра́дꙋйсѧ, въ не́мже наивѧ́щше свѣтлѣ́етсѧ сла́ва тво́рческїѧ десни́цы: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже красꙋ́ютсѧ собо́ри всѣ́хъ сꙋще́ствъ безпло́тныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ в҃.

Прови́дѧще вѣ́ры ѻ҆чеса́ми вели́чїе дх҃о́вныѧ красоты̀ и҆ си́лꙋ молнїено́сныѧ десни́цы твоеѧ̀, а҆рха́гг҃ле бж҃їй, мы̀, ꙗ҆́кѡ земні́и и҆ пло́тїю ѡ҆бложе́ннїи, ᲂу҆дивле́нїемъ, ра́достїю и҆ бл҃годаре́нїемъ ко творцꙋ̀ всѧ́ческихъ и҆сполнѧ́емсѧ, зовꙋ́ще со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ чи́стъ и҆ свобо́денъ ѿ страсте́й и҆спросѝ на́мъ, пречꙋ́дный мїхаи́ле, нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ нача́льниче, да, возне́сшесѧ мы́слїю ѿ земны́хъ къ нбⷭ҇нымъ, хвале́бнꙋю пѣ́снь воспое́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ неизрече́нныѧ красоты̀ и҆ добро́ты ближа́йшїй зри́телю: ра́дꙋйсѧ, всебл҃ги́хъ совѣ́тѡвъ прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы преи́скреннїй таи́нниче.

Ра́дꙋйсѧ, превѣ́чныхъ сꙋде́бъ трⷪ҇ческихъ вѣ́рный и҆сполни́телю: ра́дꙋйсѧ, є҆мꙋ́же съ любо́вїю ᲂу҆дивлѧ́ютсѧ небє́снаѧ вѡ́инства.

Ра́дꙋйсѧ, є҆гѡ́же съ вѣ́рою прославлѧ́ютъ земноро́днїи: ра́дꙋйсѧ, є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ а҆́дскїѧ си̑лы.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ г҃.

Си́лꙋ неѡбори́мыѧ ре́вности по сла́вѣ бж҃їей въ себѣ̀ ꙗ҆влѧ́ѧ, ста́лъ є҆сѝ во главѣ̀ ликѡ́въ а҆́гг҃льскихъ, мїхаи́ле, проти́вꙋ ды́шащагѡ ѕло́бою прего́рдагѡ денни́цы, є҆мꙋ́же со те́мными клеврє́ты є҆гѡ̀ съ высоты̀ нбⷭ҇ныѧ въ преиспо́днюю низве́рженꙋ сꙋ́щꙋ, вѡ́инства нбⷭ҇наѧ, тобо́ю пресла́внѣ води̑маѧ, съ весе́лїемъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́ными ᲂу҆сты̑, пред̾ прⷭ҇то́ломъ бж҃їимъ возгласи́ша: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆́мать тебє̀, а҆рха́гг҃ле мїхаи́ле, ве́сь ро́дъ хрⷭ҇тїа́нскїй вели́ка застꙋ́пника и҆ ди́вна во бра́нехъ съ проти́вными помо́щника. Сегѡ̀ ра́ди пречꙋ́днагѡ покро́ва твоегѡ̀ сподо́битисѧ жела́юще, въ де́нь торжества̀ твоегѡ̀ взыва́емъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже сатана̀ ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ съ нб҃сѐ низве́ржесѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже храни́мый ро́дъ чл҃вѣ́ческїй къ нб҃сѝ восхо́дитъ.

Ра́дꙋйсѧ, всесвѣ́тлагѡ мі́ра го́рнѧгѡ преди́вное ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, па́дшагѡ мі́ра до́льнѧгѡ пресла́вное застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, николи́же си́лами ѕла̀ побѣжде́нный: ра́дꙋйсѧ, со всѣ́ми а҆́гг҃лы бж҃їими во и҆́стинѣ и҆ пра́вдѣ на вѣ́ки бл҃года́тїю бж҃їею ᲂу҆твержде́нный.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́ри и҆скꙋше́нїй и҆ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ а҆́гг҃лѡвъ первопрⷭ҇то́льниче, съ любо́вїю и҆ ра́достїю пресвѣ́тлое торжество̀ твоѐ соверша́ющихъ: ты́ бо є҆сѝ въ бѣда́хъ вели́кїй помо́щникъ, и҆ въ ча́съ сме́рти ѿ ѕлы́хъ дꙋхѡ́въ храни́тель и҆ застꙋ́пникъ всѣ́хъ, вопїю́щихъ твоемꙋ̀ и҆ на́шемꙋ влⷣцѣ и҆ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Ви́дѧще твоѐ проти́вꙋ пѡ́лчищъ сатани́нскихъ дерзнове́нїе, всѝ чи́нове а҆́гг҃льстїи съ ра́достїю подвиго́шасѧ вослѣ́дъ тебє̀ на бра́нь за и҆́мѧ и҆ сла́вꙋ своегѡ̀ влⷣки, вопїю́ще: кто̀ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ; мы́ же вѣ́дꙋще сатанꙋ̀ под̾ нога́ма твои́ма пове́ржена, тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ побѣди́телю зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже ми́ръ и҆ тишина̀ на нб҃сѝ водвори́шасѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ него́же дꙋ́хове ѕло́бы да́же до а҆́да низложи́шасѧ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льскїѧ вѡ́инства и҆ си̑лы мі́ра неви́димагѡ ко и҆стребле́нїю ѕла̀ направлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, прю̀ и҆ возмꙋще́нїе стїхі́й мі́ра ви́димагѡ незри́мѡ ᲂу҆кроща́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, под̾е́млющыхъ бра́нь къ дꙋховѡ́мъ ѕло́бы поднебє́снымъ ди́вный спобо́рниче: ра́дꙋйсѧ, и҆знемога́ющымъ во и҆скꙋше́нїихъ и҆ напа́стехъ вѣ́ка сегѡ̀ крѣ́пкїй помо́щниче.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ є҃.

Бг҃ото́чный и҆сто́чникъ превели́кихъ чꙋде́съ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ во хра́мѣ твое́мъ, и҆́же въ хѡ́нѣхъ: не то́чїю бо ѕмі́й вели́кїй и҆ стра́шный, на мѣ́стѣ то́мъ пребыва́вый, си́лою твое́ю потреби́сѧ, но и҆ стрꙋи̑ водны̑ѧ, всѧ́кїй недꙋ́гъ тѣле́сный врачꙋ́ющыѧ, ѿкры́шасѧ, да всѝ прославлѧ́ющемꙋ тѧ̀ влⷣцѣ а҆́гг҃лѡвъ съ вѣ́рою зовꙋ́тъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Слы́шаще и҆ вѣ́дꙋще тѧ̀ ꙗ҆́кѡ свѣти́ло вели́кое, посредѣ̀ ликѡ́въ а҆́гг҃льскихъ блиста́ющасѧ, пречꙋ́дный мїхаи́ле, къ тебѣ̀, по бз҃ѣ и҆ прест҃ѣ́й мт҃ри бж҃їей, прибѣга́емъ: ѡ҆зарѝ лꙋча́ми свѣ́та твоегѡ̀ всѣ́хъ на́съ вопїю́щихъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, вождю̀ и҆ храни́телю въ пꙋсты́ни наро́да бг҃оизбра́ннагѡ: ра́дꙋйсѧ, высо́кїй посре́дниче зако́на, рꙋко́ю мѡѷсе́а на сїна́и да́ннагѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ него́же сꙋдїи̑ и҆ вождѝ і҆и҃левы си́лꙋ и҆ покро́въ ѡ҆брѣта́хꙋ: ра́дꙋйсѧ, чрез̾ него́же прⷪ҇ро́цы и҆ первосщ҃е́нницы і҆ꙋде́йстїи да́ръ вѣ́дѣнїѧ ѿ всевѣ́дꙋщагѡ бг҃а прїима́хꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃обоѧ́знєнныѧ законода́вцы та́йною премꙋ́дростїю снабдѣва́ѧй: ра́дꙋйсѧ, сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ творѧ́щымъ бл҃гость на се́рдцѣ полага́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ ѕ҃.

Провозвѣ́стника тѧ̀ бж҃їихъ сꙋде́бъ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀ нѣ́когда манѡ́е, недоꙋмѣ́нїѧ и҆ стра́ха и҆спо́лнисѧ, мнѧ̀ не жи́ти ктомꙋ̀ на землѝ: наꙋче́нъ же ѿ жены̀ своеѧ̀ ѡ҆ бл҃гости ꙗ҆вле́нїѧ и҆ кро́тости слове́съ твои́хъ, въ ра́дости ѡ҆ и҆мѣ́вшемъ роди́тисѧ, по словесѝ твоемꙋ̀, сы́нѣ свое́мъ самѱѡ́нѣ, благода́рнѣ возопѝ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ пречꙋ́днѡ сла́вою, мїхаи́ле, є҆гда̀ во ѡ҆́бразѣ человѣ́честѣ пред̾ і҆исꙋ́сомъ навѵ́номъ ста́лъ є҆сѝ, глаго́лѧ: и҆ззꙋ́й сапо́гъ съ нѡгꙋ̀ твоє́ю: а҆́зъ є҆́смь а҆рхїстрати́гъ си́лы гдⷭ҇ни. Таково́мꙋ ꙗ҆вле́нїю твоемꙋ̀ чꙋдѧ́щесѧ, съ любо́вїю вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃овѣнча́нныхъ гла́въ неꙋсы́пный ѡ҆храни́телю: ра́дꙋйсѧ, противлѧ́ющихсѧ вла́сти, ꙗ҆́кѡ бж҃їю повелѣ́нїю проти́вѧщихсѧ, ско́рый низложи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆смири́телю наро́дныхъ треволне́нїй: ра́дꙋйсѧ, незри́мый ᲂу҆праздни́телю ѕлочести́выхъ ѻ҆бы́чаєвъ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ просвѣща́еши сомнѧ́щихсѧ въ ча́съ лю́тыхъ недоꙋмѣ́нїй: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ и҆схища́еши и҆скꙋша́емыхъ ѿ пагꙋбоно́сныхъ наважде́нїй.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́й влⷣка всѧ́ческихъ показа́ти, ꙗ҆́кѡ жрє́бїи сынѡ́въ человѣ́ческихъ не самослꙋча́йнїи сꙋ́ть, но въ десни́цѣ є҆гѡ̀ вы́нꙋ содержа́тсѧ, даде́ тѧ ца́рствамъ земны́мъ застꙋ́пника и҆ храни́телѧ, да племена̀ и҆ наро́ды къ вѣ́чномꙋ црⷭ҇твїю бж҃їю ᲂу҆готовлѧ́еши. Сегѡ̀ ра́ди всѝ, вѣ́дꙋщїи ѡ҆ вели́цѣмъ слꙋже́нїи твое́мъ сп҃се́нїю чл҃вѣ́ческомꙋ, бл҃года́рнѣ зовꙋ́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́ваѧ чꙋдеса̀ показа̀ на́мъ, а҆рхїстрати́же, тобо́ю на землѝ всѣ́хъ чꙋде́съ творе́цъ и҆ влⷣка, є҆гда̀ хра́мъ, во и҆́мѧ твоѐ созда́нный, ѿ потопле́нїѧ вода́ми рѣ́чными ди́внѡ спа́слъ є҆сѝ, стрꙋѧ́мъ пото́ка въ нѣ̑дра земна̑ѧ ᲂу҆стреми́тисѧ повелѣ́вый: є҆́же ви́дѧ бл҃же́нный а҆рхі́ппъ съ дх҃о́вными ча́ды свои́ми, бл҃года́рнѣ къ тебѣ̀ возопѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́хъ хра́мѡвъ бж҃їихъ несокрꙋши́маѧ ѡ҆гра́до: ра́дꙋйсѧ, врагѡ́мъ вѣ́ры хрⷭ҇то́вы неѡбори́маѧ прегра́до.

Ра́дꙋйсѧ, є҆го́же велѣ́нїю стїхі́и покарѧ́ютсѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆̀мже всѝ ѕло́бнїи за́мыслы сокрꙋша́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рнымъ ра́дость ѿ прⷭ҇то́ла вседержи́телѧ и҆зносѧ́щїй: ра́дꙋйсѧ, невѣ́рныхъ на стезю̀ пра́вды и҆ и҆́стины приводѧ́щїй.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ и҃.

Стра́нное чꙋ́до си́лы твоеѧ̀, а҆рхїстрати́же бж҃їй, ᲂу҆вѣ́дѣ на себѣ̀ а҆ввакꙋ́мъ, є҆гда̀ по ма́нїю бж҃їю, восхи́тивъ, прине́слъ є҆сѝ є҆го̀ скороте́чнѣ ѿ і҆ꙋде́и въ вавѷлѡ́нъ, да́ти пи́щꙋ данїи́лꙋ, въ ро́вѣ со львы̀ заключе́нꙋ: тѣ́мже ᲂу҆ди́вльсѧ превели́комꙋ дѣ́йствїю си́лы твоеѧ̀, возопѝ съ вѣ́рою: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь є҆сѝ въ вы́шнихъ, мїхаи́ле, прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ сла́вы предстоѧ́й: не дале́къ є҆сѝ и҆ ѿ ни́жнихъ, ра́тꙋѧ вы́нꙋ со врага́ми сп҃се́нїѧ чл҃вѣ́ческагѡ: тѣ́мже всѝ вожделѣ́ннагѡ ѻ҆те́чества нбⷭ҇нагѡ дости́гнꙋти хотѧ́щїи согла́снѡ тебѣ̀ зовꙋ́тъ:

Ра́дꙋйсѧ, нача́льниче трист҃а́гѡ а҆́гг҃льскагѡ пѣ́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, земноро́дныхъ при́снѡ гото́вый предста́телю и҆ храни́телю.

Ра́дꙋйсѧ, прего́рдагѡ фараѡ́на съ невѣ́рными є҆гѵ́птѧны порази́вый странноѡбра́знѡ: ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рныѧ і҆ꙋде́и пꙋтеводи́вый въ пꙋсты́ни пресла́внѡ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже ᲂу҆гаси́сѧ пла́мень пещѝ вавѷлѡ́нскїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже посрами́шасѧ кѡ́зни бѣсо́вскїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ ѳ҃

Всѝ и҆́ноцы ст҃ы́ѧ горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ въ ра́достный тре́петъ прїидо́ша, ви́дѧще ка́кѡ бг҃обоѧ́зненна ѻ҆́трока, неи́стовнѡ ѿ нечести́выхъ златолю́бцевъ во глꙋбинꙋ̀ морскꙋ́ю съ ка́менемъ пове́ржена, спа́слъ є҆сѝ: тѣ́мже прїѧ́вшаѧ є҆го̀ ѡ҆би́тель, и҆́менемъ твои́мъ красꙋ́ющисѧ, бл҃года́рнѣ взыва́етъ ко гдⷭ҇ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті́й глаго́лы и҆ любомꙋ́дрѡвъ смы́слы не довлѣ́ютъ ко и҆зглаго́ланїю си́лы твоеѧ̀, мїхаи́ле, ка́кѡ во є҆ди́нꙋ но́щь сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ порази́лъ є҆сѝ ѿ во́євъ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска сеннахїрі́ма, да нака́жетсѧ про́чее не хꙋ́лити и҆́мѧ гдⷭ҇не. Мы́ же, почита́юще ст҃ꙋ́ю ре́вность твою̀ ѡ҆ сла́вѣ бг҃а и҆́стиннагѡ, съ весе́лїемъ зове́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, правосла́вныхъ во́инствъ непобѣди́мый воево́до: ра́дꙋйсѧ, ѕловѣ́рныхъ ра́тей стра́хъ и҆ низложе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, пра́выѧ вѣ́ры и҆ бг҃опочита́нїѧ насади́телю: ра́дꙋйсѧ, дꙋшевре́дныхъ є҆ресе́й и҆ раско́лѡвъ и҆скорени́телю.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гочести́выѧ маккаве́и на по́ле бра́ни мно́гажды ᲂу҆крѣпи́вый: ра́дꙋйсѧ, нечести́вагѡ вождѧ̀ а҆нтїо́хова и҆лїодѡ́ра въ самѣ́мъ хра́мѣ порази́вый.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ і҃.

Спⷭ҇ти́сѧ хотѧ́щымъ на́мъ бꙋ́ди помо́щникъ тве́рдъ, а҆рхїстрати́же бж҃їй, и҆збавлѧ́ѧй и҆ хранѧ́й на́съ ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей, па́че же ѿ ѕлы́хъ на́выкѡвъ и҆ грѣхѡ́въ на́шихъ, да преспѣва́юще въ вѣ́рѣ, наде́ждѣ и҆ любвѝ хрⷭ҇то́вѣ, съ ра́достїю ѡ҆ преди́внѣмъ застꙋпле́нїи твое́мъ, ко влⷣцѣ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ́кѡвъ бл҃года́рнѣ зове́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ вѣ́рꙋющымъ человѣ́кѡмъ, а҆рхїстрати́же бж҃їй, и҆ сто́лпъ крѣ́покъ во бранѣ́хъ со врага́ми ви́димыми и҆ неви́димыми: сегѡ̀ ра́ди ѿ сѣте́й бѣсо́вскихъ тобо́ю и҆збавлѧ́еми, бл҃года́рнымъ се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ зове́мъ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, врагѡ́мъ вѣ́ры и҆ сопроти́вникѡмъ ст҃ы́ѧ цр҃кве непобѣди́мый противобо́рниче: ра́дꙋйсѧ, смире́ннымъ провозвѣ́стникѡмъ є҆ѵⷢ҇лїа неꙋтоми́мый споспѣ́шниче.

Ра́дꙋйсѧ, во тьмѣ̀ ѕловѣ́рїѧ сѣдѧ́щихъ свѣ́томъ вѣ́ры хрⷭ҇то́вы просвѣща́ѧй: ра́дꙋйсѧ, лжемꙋ́дрїемъ ѡ҆б̾юро́дѣвшихъ на стезю̀ и҆́стины и҆ покаѧ́нїѧ наставлѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, гро́зный ѿмсти́телю кленꙋ́щымсѧ и҆́менемъ бж҃їимъ всꙋ́е: ра́дꙋйсѧ, молнїено́сный кара́телю глꙋмѧ́щихсѧ безꙋ́мнѣ ѡ҆ та́инствѣхъ ст҃ы́ѧ вѣ́ры.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе всѧ́кое хвале́бное побѣжда́етсѧ мно́жествомъ чꙋде́съ твои́хъ, а҆рхїстрати́же бж҃їй, ꙗ҆́же совершє́на сꙋ́ть тобо́ю не то́чїю на нб҃сѝ и҆ на землѝ, но и҆ въ те́мныхъ сѣ́нѣхъ преиспо́днїѧ, и҆дѣ́же глꙋби́ннагѡ ѕмі́ѧ свѧза́лъ є҆сѝ ᲂу҆́зами си́лы гдⷭ҇ни, да и҆збавлѧ́емїи ѿ ѕло́бы є҆гѡ̀ бл҃гословѧ́тъ влⷣкꙋ нб҃сѐ и҆ землѝ, зовꙋ́ще: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтоно́сный слꙋжи́тель и҆́стины и҆ чⷭ҇тоты̀ бг҃опочита́нїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ а҆рхїстрати́же, є҆гда̀, прови́дѧ кѡ́зни дꙋ́ха тьмы̀, воспрети́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ и҆́менемъ бж҃їимъ, да не де́рзнетъ сокрове́нное тѣ́ло почи́вшагѡ вождѧ̀ і҆и҃лева мѡѷсе́а ꙗ҆ви́ти ко ѡ҆бж҃е́нїю чꙋ́вственнымъ сыновѡ́мъ і҆и҃левымъ. Сегѡ̀ ра́ди, чтꙋ́ще ны́нѣ бл҃госвѣ́тлый собо́ръ тво́й, бл҃года́рнѣ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, чистотꙋ̀ бг҃овѣ́дѣнїѧ во дни̑ ве́тхагѡ завѣ́та средѝ і҆ꙋде́євъ сохрани́вый: ра́дꙋйсѧ, пле́велы заблꙋжде́нїй во дни̑ но́выѧ бл҃года́ти мно́гажды и҆скорени́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆зы́ческихъ прорица́лищъ и҆ кꙋмі́рѡвъ и҆стреби́телю: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскихъ подви́жникѡвъ и҆ страстоте́рпцєвъ ᲂу҆крѣпи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, немощны̑ѧ дꙋ́хомъ си́лою бл҃года́ти бж҃їей и҆сполнѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, и҆знемога́ющыѧ пло́тїю всеѻрꙋ́жїемъ вѣ́ры ѡ҆блека́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть ѿ бг҃а съ нб҃сѐ и҆спросѝ на́мъ, пою́щымъ во сла́вꙋ всечестна́гѡ и҆́мене твоегѡ̀, мїхаи́ле, да, ѡ҆сѣнѧ́еми твои́мъ застꙋпле́нїемъ, во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀ поживе́мъ, до́ндеже ѿрѣшє́ннїи сме́ртїю ѿ ᲂу҆́зъ пло́ти, сподо́бимсѧ предста́ти ѻ҆гнезра́чномꙋ прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ сла́вы, и҆ съ ли̑ки а҆́гг҃льскими возопи́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще многоѡбра̑знаѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀, мїхаи́ле, во сп҃се́нїе на́ше содѣ́ѧннаѧ, мо́лимъ гдⷭ҇а и҆ влⷣкꙋ всѧ́ческихъ, да дꙋ́хъ ре́вности по сла́вѣ бж҃їей, и҆́же въ тебѣ̀, николи́же ѡ҆скꙋдѣ́етъ и҆ въ на́съ, зовꙋ́щихъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ рабѡ́въ бж҃їихъ, во вре́мѧ бл҃гопотре́бнѡ, на высотꙋ̀ вла́сти преди́внѣ поставлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, проде́рзыхъ и҆ недосто́йныхъ съ высоты̀ си́лы и҆ сла́вы незри́мѡ низлага́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, въ де́нь послѣ́днїй и҆збра́нныхъ ѿ четы́рехъ концє́въ землѝ и҆мѣ́ѧй собра́ти: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже грѣ́шнїи, ꙗ҆́кѡ пле́велы, по гла́сꙋ бж҃їю, ѻ҆гню̀ вѣ́чномꙋ пре́дани бꙋ́дꙋтъ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже сатана̀ со а҆́ггєлы є҆гѡ̀ во є҆́зеро ѻ҆́гненное на вѣ́ки пове́ргнетсѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆̀мже првⷣнїи во ѡ҆би́телехъ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ пресла́внѣ водворѧ́тсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ г҃і.

Ѽ пречꙋ́дный а҆рха́гг҃лѡвъ и҆ а҆́гг҃лѡвъ нача́льниче, за преди́вное слꙋже́нїе твоѐ сп҃се́нїю ро́да чл҃вѣ́ческагѡ, прїимѝ ѿ на́съ возноси́мый къ тебѣ̀ ны́нѣ гла́съ хвалы̀, и҆ бл҃годаре́нїѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнь си́лы бж҃їей, покры́й на́съ невеще́ственныма крило́ма твои́ма ѿ всѣ́хъ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, да прославлѧ́емомꙋ тобо́ю и҆ просла́вившемꙋ тѧ̀ гдⷭ҇ꙋ вы́нꙋ зове́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́летсѧ три́жды, та́же і҆́косъ а҃-й и҆ конда́къ а҃-й.

І҆́косъ а҃.

Ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃льскихъ ѻ҆гнезра́чныхъ ликѡ́въ предстоѧ́телѧ, а҆́гг҃льскими ᲂу҆́бѡ и҆ ѧ҆зы́ки подоба́ше восхвали́ти тѧ̀, мїхаи́ле: но до́ндеже, вразꙋмлѧ́еми тобо́ю, навы́кнемъ безпло́тныхъ гл҃го́лѡмъ, ᲂу҆слы́ши, а҆́ще и҆ ѿ чл҃вѣ́ческихъ, ѻ҆ба́че бл҃года́рныхъ, ᲂу҆сте́нъ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ мі́ра первоѡбра́знаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ и҆́стины и҆ пра́вды златоза́рнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, лꙋче́й свѣ́та несозда́ннагѡ пе́рвый во а҆́гг҃льскихъ ликостоѧ́нїихъ прїе́мниче: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ а҆рха́гг҃лѡвъ нача́льниче.

Ра́дꙋйсѧ, въ не́мже наивѧ́щше свѣтлѣ́етсѧ сла́ва тво́рческїѧ десни́цы: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже красꙋ́ютсѧ собо́ри всѣ́хъ сꙋще́ствъ безпло́тныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный нбⷭ҇ныхъ си̑лъ воево́до и҆ ро́да чл҃вѣ́ческагѡ застꙋ́пниче, сїѐ тебѣ̀, и҆̀же тобо́ю ѿ ско́рбныхъ и҆збавлѧ́еми, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе: ты́ же, ꙗ҆́кѡ предстоѧ́й прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ сла́вы, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да съ вѣ́рою и҆ любо́вїю въ похвалꙋ̀ тебѣ̀ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Моли́тва.

Ст҃ы́й и҆ вели́кїй а҆рха́гг҃ле бж҃їй мїхаи́ле, неисповѣди́мыѧ и҆ пресꙋ́щественныѧ трⷪ҇цы пе́рвый во а҆́гг҃лѣхъ предстоѧ́телю, ро́да же человѣ́ческагѡ приста́вниче и҆ храни́телю, сокрꙋши́вый съ вѡ́инствы свои́ми главꙋ̀ прего́рдагѡ денни́цы на нб҃сѝ и҆ посрамлѧ́ѧй вы́нꙋ ѕло́бꙋ и҆ кова́рства є҆гѡ̀ на землѝ! Къ тебѣ̀ прибѣга́емъ съ вѣ́рою и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ съ любо́вїю: бꙋ́ди щи́тъ несокрꙋши́мъ и҆ забра́ло тве́рдо ст҃ѣ́й це́ркви и҆ правосла́вномꙋ ѻ҆те́чествїю на́шемꙋ, ѡ҆гражда́ѧ и҆̀хъ молнїено́снымъ мече́мъ твои́мъ ѿ всѣ́хъ вра̑гъ, ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ. Не ѡ҆ста́ви же, ѽ а҆рха́гг҃ле бж҃їй, по́мощїю и҆ застꙋпле́нїемъ твои́мъ и҆ на́съ, прославлѧ́ющихъ дне́сь ст҃о́е и҆́мѧ твоѐ: се́ бо, а҆́ще и҆ многогрѣ́шни є҆смы̀, ѻ҆ба́че не хо́щемъ въ беззако́нїихъ на́шихъ поги́бнꙋти, но є҆́же ѡ҆брати́тисѧ ко гдⷭ҇ꙋ и҆ ѡ҆живлє́ннымъ бы́ти ѿ негѡ̀ на дѣла̀ бл҃га́ѧ. Ѡ҆зарѝ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆́мъ на́шъ свѣ́томъ лица̀ бж҃їѧ, и҆́же вы́нꙋ сїѧ́етъ на молнїеви́днемъ челѣ̀ твое́мъ, да возмо́жемъ разꙋмѣ́ти, что́ є҆сть во́лѧ бж҃їѧ ѡ҆ на́съ бл҃га́ѧ и҆ соверше́ннаѧ, и҆ вѣ́дѣти всѧ̑, ꙗ҆́же подоба́етъ на́мъ твори́ти и҆ ꙗ҆́же презира́ти и҆ ѡ҆ставлѧ́ти. Оу҆крѣпѝ бл҃года́тїю гдⷭ҇нею сла́бꙋю во́лю и҆ немощно́е произволе́нїе на́ше, да, ᲂу҆тверди́вшесѧ въ зако́нѣ гдⷭ҇немъ, преста́немъ про́чее вла́ѧтисѧ земны́ми пѡ́мыслы и҆ похотѣ̑нїи пло́ти, ᲂу҆влека́ющесѧ, по подо́бїю несмы́сленныхъ дѣте́й, скороги́бнꙋщими красота́ми мі́ра сегѡ̀, ꙗ҆́кѡ ра́ди тлѣ́ннаго и҆ земна́го безꙋ́мнѣ забыва́ти вѣ̑чнаѧ и҆ нбⷭ҇наѧ. Над̾ всѣ́ми же си́ми и҆спросѝ на́мъ свы́ше дх҃ъ и҆́стиннагѡ покаѧ́нїѧ, нелицемѣ́рнꙋю печа́ль по бз҃ѣ и҆ сокрꙋше́нїе ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ, да ѡ҆стаю́щее на́мъ число̀ дне́й вре́меннагѡ живота̀ на́шегѡ и҆ждиве́мъ не во ᲂу҆гожде́нїи чꙋ́вствъ и҆ рабо́тѣ страстє́мъ на́шимъ, но во и҆зглажде́нїи ѕѡ́лъ, содѣ́ѧнныхъ на́ми, слеза́ми вѣ́ры и҆ сокрꙋше́нїѧ серде́чнагѡ, по́двигами чⷭ҇тоты̀ и҆ ст҃ы́ми дѣла́ми млⷭ҇рдїѧ. Є҆гда́ же прибли́зитсѧ ча́съ ѡ҆конча́нїѧ на́шегѡ, ѡ҆свобожде́нїѧ ѿ ᲂу҆́зъ бре́ннагѡ сегѡ̀ тѣлесѐ, не ѡ҆ста́ви на́съ, а҆рха́гг҃ле бж҃їй, беззащи́тныхъ проти́вꙋ дꙋхѡ́въ ѕло́бы поднебе́сныхъ, ѡ҆бы́кшихъ прегражда́ти дꙋшѐ человѣ́честѣй восхо́дъ въ гѡ́рнѧѧ, да, ѡ҆хранѧ́еми тобо́ю, безпреткнове́ннѣ дости́гнемъ ѻ҆́ныхъ пресла́вныхъ селе́нїй ра́йскихъ, и҆дѣ́же нѣ́сть печа́ль, ни воздыха́нїе, но жи́знь безконе́чнаѧ, и҆, сподо́бльшесѧ ᲂу҆зрѣ́ти пресвѣ́тлое лицѐ всебл҃га́го гдⷭ҇а и҆ влⷣки на́шегѡ, па́дше со слеза́ми ᲂу҆ но́гъ є҆гѡ̀, въ ра́дости и҆ ᲂу҆миле́нїи воскли́кнемъ: сла́ва тебѣ̀, дража́йшїй и҆скꙋпи́телю на́шъ, и҆́же за премно́гꙋю любо́вь твою̀ къ на́мъ, недостѡ́йнымъ, бл҃говоли́лъ є҆сѝ посла́ти а҆́гг҃лы твоѧ̀ въ слꙋже́нїе сп҃се́нїю на́шемꙋ! А҆ми́нь.

Оригинал с ударениями

Кондак 1

Из­бра́н­ный Не­бе́с­ных сил вое­во́­до и ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го зас­ту́п­ни­че, сие́ те­бе́ и́же то­бо́ю от ско́рб­ных избавля́еми, бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сим пе́­ние: ты же, я́ко пред­сто­я́й Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы, от вся́­ких нас бед сво­бож­да́й, да с ве́­рою и лю­бо́­вию в по­хва­лу́ те­бе́ зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Икос 1

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́те тя, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми то­бо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́­ши, а́ще и от че­ло­ве́­чес­ких, оба́­че благода́рных усте́н, си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, звез­до́ ми́­ра первообра́зная; ра́­дуй­ся, свеще́ и́с­ти­ны и пра́в­ды златоза́рная.

Ра́­дуй­ся, луче́й све́­та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях прие́мниче; ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов нача́льниче.

Ра́­дуй­ся, в не́м­же наивя́щше светле́ется сла́­ва Тво́рческия Десни́цы; ра́­дуй­ся, и́м­же красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 2

Прови́дяще ве́­ры очесы́ ве­ли́­чие ду­хо́в­ныя красоты́ и си́­лу молниено́сныя десни́цы твоея́, Арха́нгеле Бо́­жий, мы, я́ко земни́и и пло́­тию обложе́ннии, удивле́нием, ра́­дос­тию и благодаре́нием ко Твор­цу́ вся́ческих исполня́емся, зо­ву́­ще со все́­ми Небе́сными си́лами: Алли­лу́иа.

< h4 >Икос 2

Ра́­зум чист и свобо́ден от страс­те́й ис­про­си́ нам, пре­чу́д­ный Михаи́ле, Не­бе́с­ных чино́в нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слию от зем­ны́х к Не­бе́с­ным, хвале́бную песнь воспое́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Бо́­жия не­из­ре́чен­ныя красоты́ и добро́ты ближа́йший зри́­те­лю; ра́­дуй­ся, всеблаги́х сове́тов Пре­свя­ты́я Тро́ицы преи́скренний таи́н­ни­че.

Ра́­дуй­ся, преве́чных суде́б Тро́ических ве́р­ный исполни́телю; ра́­дуй­ся, ему́­же с лю­бо́­вию удивля́ются Не­бе́с­ная во́­ин­ства.

Ра́­дуй­ся, его́­же с ве́­рою прославля́ют земноро́днии; ра́­дуй­ся, его́­же тре­пе́­щут а́дския си́­лы.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 3

Си́­лу необори́мыя ре́вности по сла́­ве Бо­жией в се­бе́ явля́я, стал еси́ во главе́ лико́в а́нгельских, Михаи́ле, про­ти́­ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго Денни́цы, ему́­же со те́мными клевре́ты его́ с вы­со­ты́ не­бе́с­ныя в преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́­ин­ства Не­бе́с­ная, то­бо́ю пресла́вне води́мая, с ве­се́­ли­ем, я́ко еди­н́ы­ми ус­ты́, пред Пре­сто́­лом Бо́­жи­им возгласи́ша: Алли­лу́иа.

Икос 3

И́мать те­бе́, Арха́нгеле Михаи́ле, весь род христиа́нский вели́ка за­сту́п­ни­ка и ди́вна во бра́нех с проти́вными по­мо́щ­ни­ка: се­го́ ра́­ди пречу́днаго покро́ва тво­его́ спо­до́­би­ти­ся жела́юще, в день торжества́ тво­его́ взы­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́, я́ко мо́лния, с Не­бе­се́ низве́ржеся; ра́­дуй­ся, и́м­же храни́мый род челове́ческий к Не­бе­си́ вос­хо́­дит.

Ра́­дуй­ся, всесве́тлаго ми́­ра Го́р­ня­го преди́вное укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, па́д­ша­го ми́­ра до́ль­ня­го пре­сла́в­ное за­ступ­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, николи́же си́лами зла побежде́нный; ра́­дуй­ся, со все́­ми А́н­ге­лы Бо́­жи­ими в и́стине и пра́вде на ве́­ки бла­го­да́­тию Бо́­жиею утвержде́нный.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 4

Бу́ри ис­ку­ше́­ний и бед из­ба́­ви нас, А́н­ге­лов первопресто́льниче, с лю­бо́­вию и ра́­дос­тию пресве́тлое торжество́ твое́ соверша́ющих: ты бо еси́ в бе­да́х ве­ли́­кий помо́щник и в час сме́р­ти от злых ду­хо́в храни́тель и засту́пник всех во­пию́­щих тво­ему́ и на́­ше­му Вла­ды́­це и Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Ви́­дя­ще твое́ про­ти́­ву по́лчищ сатани́нских дерз­но­ве́­ние, вси чи́нове а́нгельстии с ра́­дос­тию подвиго́шася во след те­бе́ на брань за и́мя и сла́­ву сво­его́ Влады́ки, во­пию́­ще: кто я́ко Бог? Мы же, ве́­ду­ще сатану́ под нога́ма твои́ма пове́ржена, те­бе́, я́ко по­бе­ди́­те­лю, зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, и́м­же мир и тишина́ на Не­бе­си́ водвори́шася; ра́­дуй­ся, от него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася.

Ра́­дуй­ся, а́нгельския во́­ин­ства и си́­лы ми́­ра неви́димаго ко истребле́нию зла направля́яй; ра́­дуй­ся, прю и возмуще́ние стихи́й ми́­ра ви́димаго незри́мо укро­ща́­яй.

Ра́­дуй­ся, подъе́млющих брань к духово́м зло́бы поднебе́сным ди́вный спобо́рниче; ра́­дуй­ся, изнемога́ющих во искуше́ниих и на­па́с­тех ве́­ка се­го́ кре́пкий по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 5

Богото́чный ис­то́ч­ник превели́ких чу­де́с яви́л­ся еси́ во хра́­ме тво­е́м, и́же в Хо́нех; не то́­чию бо змий ве­ли́­кий и стра́шный, на ме́сте том пребыва́вый, си́­лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, вся́кий не­ду́г теле́сный врачу́ющия, откры́шася, да вси про­слав­ля́­юще­му тя Вла­ды́­це А́н­ге­лов с ве́­рою зову́т: Алли­лу́иа.

Икос 5

Слы́­ша­ще и ве́­ду­ще тя я́ко све­ти́­ло вели́кое, посреде́ лико́в а́нгельских блиста́ющася, пре­чу́д­ный Михаи́ле, к те­бе́, по Бо́­зе и Пресвяте́й Ма­те­ри Бо­жией, при­бе­га́­ем: озари́ лу­ча́­ми све́­та тво­его́ всех нас, во­пию́­щих ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, вож­дю́ и хра­ни́­те­лю в пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго; ра́­дуй­ся, высо́кий посре́дниче зако́на, ру­ко́ю Моисе́а на Сина́и да́ннаго.

Ра́­дуй­ся, у него́же судии́ и вожди́ Изра́илевы си́­лу и по­кро́в обрета́ху; ра́­дуй­ся, чрез него́же проро́цы и первосвяще́нницы иуде́йстии дар ве́­де­ния от всеве́дущаго Бо́­га приима́ху.

Ра́­дуй­ся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростию снабдева́яй; ра́­дуй­ся, суд и пра́вду творя́щим бла́гость на се́рд­це полага́яй.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 6

Провозве́стника тя Бо́­жи­их суде́б ег­да́ узре́ не́­ког­да Мано́е, недоуме́ния и стра́ха ис­по́л­ни­ся, мня не жи́ти ктому́ на зем­ли́; науче́н же от жены́ своея́ о бла́­гос­ти яв­ле́­ния и кро́­тос­ти сло­ве́с тво­и́х, в ра́­дос­ти о име́вшем роди́тися, по словеси́ тво­ему́, сы́­не сво­е́м Сампсо́не, бла­го­да́р­не возо­пи́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пречу́дно сла́­вою, Михаи́ле, ег­да́ во о́б­ра­зе челове́честе пред Иису́­сом Нави́ном стал еси́, глаго́ля: Иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: аз есмь Архистрати́г си́­лы Госпо́дни. Таково́му явле́нию тво­ему́ чудя́шеся, с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, боговенча́нных глав не­усы́п­ный охрани́телю; ра́­дуй­ся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́­жию повеле́нию проти́вящихся, ско́­рый низ­ло­жи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, усмири́телю наро́дных треволне́ний; ра́­дуй­ся, незри́мый упраздни́телю злочести́вых обы́чаев.

Ра́­дуй­ся, я́ко ты просвеща́еши сомня́щихся в час лю́­тых недоуме́ний; ра́­дуй­ся, я́ко ты исхища́еши искуша́емых от пагубоно́сных наважде́ний.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 7

Хо­тя́й Вла­ды́­ка вся́ческих показа́ти, я́ко жре́бии сыно́в че­ло­ве́­чес­ких не самослуча́йнии суть, но в десни́це Его́ вы́­ну содержа́тся, даде́ тя ца́рствам земны́м за­сту́п­ни­ка и храни́теля, да племена́ и наро́ды к ве́ч­но­му Ца́рствию Бо́­жию уготовля́еши; се­го́ ра́­ди вси, ве́дущии о вели́цем служе́нии тво­е́м спа­се́­нию челове́ческому, бла­го­да́р­не зову́т Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вая чу­де­са́ по­ка­за́ нам, Архистрати́же, то­бо́ю на зем­ли́ всех чу­де́с Тво­ре́ц и Вла­ды́­ка, ег­да́ храм, во и́мя твое́ созда́нный, от потопле́ния вода́ми ре́чными ди́в­но спасл еси́, струя́м пото́ка в не́дра зем­на́я устреми́тися повеле́вый: е́же ви́­дя бла­же́н­ный Архи́пп с духо́вными ча́ды свои́ми, бла­го­да́р­не к те­бе́ возо­пи́:

Ра́­дуй­ся, свя­ты́х хра́мов Бо́­жи­их несокруши́мая огра́до; ра́­дуй­ся, враго́м ве́­ры Хри­сто́­вы не­обо­ри́­мая прегра́до.

Ра́­дуй­ся, его́­же веле́нию стихи́и покоря́ются; ра́­дуй­ся, и́м­же вси зло́бнии за́мыслы со­кру­ша́­ют­ся.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ным ра́­дость от Пре­сто́­ла Вседержи́теля износя́щий; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных на стезю́ пра́в­ды и и́с­ти­ны приводя́щий.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до си́­лы твоея́, Архистрати́же Бо́­жий, уве́де на се­бе́ Авваку́м, ег­да́ по ма́нию Бо́­жию восхи́тив, прине́сл еси́ его́ скороте́чне от Иуде́и в Вавило́н, да́­ти пи́щу Дании́лу, в ро́ве со львы заключе́ну: те́м­же уди́влься превели́кому де́йствию си́­лы твоея́, возо­пи́ с ве́­рою: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь еси́ в вы́ш­них, Михаи́ле, Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы пред­сто­я́й, не дале́к еси́ и от ни́ж­них, ра́туя вы́­ну со вра­га́­ми спа­се́­ния че­ло­ве́­чес­ка­го: те́м­же вси вожделе́ннаго Оте́чества Не­бе́с­на­го дости́гнути хотя́щии со­гла́с­но те­бе́ зову́т:

Ра́­дуй­ся, нача́льниче трисвята́го а́н­гель­ска­го пе́­ния; ра́­дуй­ся, земноро́дных при́с­но го­то́­вый пред­ста́­те­лю и хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, прего́рдаго фарао́на с неве́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно; ра́­дуй­ся, ве́р­ныя иуде́и путеводи́вый в пусты́ни пресла́вно.

Ра́­дуй­ся, и́м­же угаси́ся пла́мень пещи́ вавило́нския.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 9

Вси и́ноцы Свя­ты́я Горы́ Афо́нския в ра́достный тре́пет приидо́ша, ви́­дя­ще, ка́­ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно от не­чес­ти́­вых златолю́бцев во глу­би­ну́ морску́ю с ка́мнем пове́ржена, спасл еси́: те́м­же прия́вшая его́ оби́­тель, и́ме­нем тво­и́м красу́ющися, бла­го­да́р­не взыва́ет ко Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́й гла­го́­лы и любому́дров смы́слы не довле́ют ко изглаго́ланию си́­лы твоея́, Михаи́ле, ка́­ко во еди́ну нощь сто о́смьдесят и пять ты́сящ порази́л еси́ от во́ев ца­ря́ ассири́йска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не хули́ти и́мя Госпо́дне: мы же, почита́юще свя­ту́ю ре́в­ность твою́ о сла́­ве Бо́­га И́с­тин­на­го, с ве­се́­ли­ем зо­ве́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, пра­во­сла́в­ных во́инств не­по­бе­ди́­мый вое­во́­до; ра́­дуй­ся, злове́рных ра́тей страх и низ­ло­же́­ние.

Ра́­дуй­ся, пра́­выя ве́­ры и бо­го­почита́ния на­са­ди́­те­лю; ра́­дуй­ся, ду­ше­вре́д­ных ере­се́й и раско́лов искорени́телю.

Ра́­дуй­ся, благочести́выя Маккаве́и на по́ле бра́­ни мно́гажды укрепи́вый; ра́­дуй­ся, не­чес­ти́­ва­го вождя́ Антио́хова Илиодо́ра в саме́м хра́­ме порази́вый.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 10

Спас­ти́­ся хотя́щим нам бу́­ди помо́щник тверд, Архистрати́же Бо́­жий, избавля́яй и храня́й нас от бед и на­па́с­тей, па́­че же от злых на́выков и гре­хо́в на́­ших, да, преспева́юще в ве́­ре, на­де́ж­де и любви́ Христо́ве, с ра́­дос­тию о преди́внем заступле́нии тво­е́м, ко Вла­ды́­це А́н­ге­лов и че­ло­ве́­ков бла­го­да́р­не зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ ве́рующим че­ло­ве́­ком, Архистрати́же Бо́­жий, и столп кре́пок во бра́нех со вра­га́­ми ви́димыми и неви́димыми: се­го́ ра́­ди от сете́й бесо́вских то­бо́ю избавля́еми, благода́рным се́рд­цем и ус­ты́ зо­ве́м си́­це:

Ра́­дуй­ся, враго́м ве́­ры и сопроти́вником Свя­ты́я Це́рк­ве не­по­бе­ди́­мый противобо́рниче; ра́­дуй­ся, сми­ре́н­ным провозве́стником Ева́нгелиа неутоми́мый споспе́шниче.

Ра́­дуй­ся, во тьме зло­ве́­рия седя́щих све́­том ве́­ры Хри­сто́­вы про­све­ща́яй; ра́­дуй­ся, лжему́дрием объюро́девших на стезю́ и́с­ти­ны и по­кая́­ния на­став­ля́яй.

Ра́­дуй­ся, гро́зный отмсти́телю кляну́щимся и́ме­нем Бо́­жи­им всу́е; ра́­дуй­ся, молниено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мие о та́инствех свя­ты́я ве́­ры.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое хва­ле́б­ное побежда́ется мно́жеством чу­де́с тво­и́х, Архистрати́же Бо́­жий, я́ко соверше́на суть то­бо́ю не то́­чию на Не­бе­си́ и на зем­ли́, но и в те́мных се́нех преиспо́дней, иде́­же глуби́ннаго зми́я связа́л еси́ у́зами си́­лы Госпо́дней, да избавля́емии от зло́бы его́ благословя́т Вла­ды́­ку Не­бе­се́ и зем­ли́, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоно́сный служи́тель и́с­ти­ны и чис­то­ты́ бо­го­почита́ния яви́л­ся еси́, Архистрати́же, ег­да́, прови́дя ко́з­ни ду́­ха тьмы, воспрети́л еси́ ему́ и́ме­нем Бо́­жи­им, да не де́рзнет сокрове́нное те́­ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́а яви́­ти ко обо́жению чу́вственным сыново́м Изра́илевым: се­го́ ра́­ди, чту́ще ны́­не благосве́тлый собо́р твой, бла­го­да́р­не во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, чис­то­ту́ богове́дения во дни Ве́тхаго Заве́та среди́ иуде́ев сохрани́вый; ра́­дуй­ся, пле́­ве­лы за­блуж­де́­ний во дни Но́выя бла­го­да́­ти мно́гажды искорени́вый.

Ра́­дуй­ся, язы́ческих прорица́лищ и куми́ров истреби́телю; ра́­дуй­ся, христиа́нских подви́жников и стра­сто­те́рп­цев укрепи́телю.

Ра́­дуй­ся, немощны́я ду́­хом си́­лою бла­го­да́­ти Бо­жией ис­пол­ня́­яй; ра́­дуй­ся, изнемога́ющия пло́­тию всеору́жием ве́­ры облека́яй.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 12

Бла­го­да́ть от Бо́­га с Не­бе­се́ ис­про­си́ нам, пою́­щим во сла́­ву все­чест­на́­го име́­не тво­его́, Михаи́ле, да, осеня́еми тво­и́м заступле́нием, во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́ по­жи­вем, до́ндеже, отреше́ннии сме́р­тию от уз пло́­ти, спо­до́­бим­ся пред­ста́­ти огнезра́чному Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы и с ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще многообра́зная твоя́ чу­де­са́, Михаи́ле, во спа­се́­ние на́­ше соде́янная, мо́­лим Го́с­по­да и Вла­ды́­ку вся́ческих, да дух ре́вности по сла́­ве Бо­жией, и́же в те­бе́, николи́же оскуде́ет и в нас, зо­ву́­щих ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных ра­бо́в Бо́­жи­их во вре́­мя благопотре́бно на вы­со­ту́ вла́сти преди́вне поставля́яй; ра́­дуй­ся, проде́рзых и не­до­сто́й­ных с вы­со­ты́ си́­лы и сла́­вы незри́мо низлага́яй.

Ра́­дуй­ся, в день после́дний избра́нных от четы́рех конце́в зем­ли́ име́яй собра́ти; ра́­дуй­ся, и́м­же гре́ш­ныя, я́ко пле́­ве­лы, по гла́су Бо́­жию, ог­ню́ ве́ч­но­му преда́ны бу́дут.

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́ со а́н­ге­лы его́ во е́зеро о́гненное на ве́­ки пове́ргнется; ра́­дуй­ся, и́м­же пра́веднии во оби́­те­лех От­ца́ Не­бе́с­на­го пресла́вне водворя́тся.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 13

О, пре­чу́д­ный Арха́нгелов и А́н­ге­лов нача́льниче, за преди́вное служе́ние твое́ спа­се́­нию ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го при­ими́ от нас возноси́мый к те­бе́ ны́­не глас хвалы́ и благодаре́ния, и я́ко испо́лнь си́­лы Бо­жией, по­кры́й нас невеще́ственныма крило́ма твои́ма от всех враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, да прославля́емому то­бо́ю и просла́вившему тя Го́с­по­ду вы́­ну зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Я́ко а́нгельских…» и 1-й кондак «Из­бра́н­ный Не­бе́с­ных сил…»

Акафист архангелу Михаилу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *