Читать онлайн «Текст Всенощного бдения на церковнославянском языке» — RuLit — Страница 11

Лик: Ами́нь.

Ипакои. Таже степенны прилучившагося гласа. Аще праздник Владычний или празднуемаго святаго, поем:

Степенна, глас 4.

Антифон 1–й, кийждо стих повторяем:

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

И ны́не, тойже.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость! Прокимен.

Прокимны воскресны.

Глас 1:

Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, / положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Стих: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.

Глас 2:

Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́, / и сонм люде́й обы́дет Тя.

Стих: Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя.

Глас 3:

Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, / и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Глас 4:

Воскресни́, Го́споди, помози́ нам / и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.

Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Глас 5:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 6:

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, / и прииди́ во е́же спасти́ нас.

Стих: Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа.

Глас 7:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 8:

Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой Сио́не, в род и род.

Стих: Хвали́ душе́ моя́ Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник возглашает: Я!ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон другий прокимен:

Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

И посем возглашает диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

И абие: От (имярек) свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

И глаголет священник утреннее Евангелие.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

По Евангелии, аще есть неделя, глаголем сей тропарь:

Лик: Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному. / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

Псалом 50.

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я!ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Благословен еси господи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *